Daňové poradenstvo

Komplexné služby v oblasti daňového poradenstva, od konzultácií až po zastupovanie pred správcom dane a daňový audit.

 • Daňové poradenstvo podľa jednotlivých druhov daní pre právnické a fyzické osoby.
 • Odborné stanoviská na posúdenie daňových aspektov významných hospodárskych operácií.
 • Konzultácie o súvisiacich predpisoch v kombinácii s daňovými povinnosťami klienta.
 • Daňové plánovanie.
 • Daňový audit – podrobná dokladová kontrola účtovníctva a vyčíslenie základu dane.
 • Vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby,dani z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, atď
 • Zastupovanie pred správcom dane pri daňovom konaní (registrácie, podanie žiadostí, pomoc pri obhajobe pri daňovej kontrole a pod.)
 • Aplikácia medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
 • Služby v oblasti fúzií a akvizícií u domácich aj zahraničných klientov.
 • Vypracovanie kompletnej agendy pre vedenie daňových súdnych sporov.
 • Due diligence spoločnosti – posúdenie daňových, právnych a ekonomických rizík pri akvizíciách .
 • Informácie o aktuálnych zmenách daňových predpisov.
 • Vybavovanie vrátenia DPH zahraničným osobám.

AMD Partners s.r.o., © 2009-2016 .