Ekonomické poradenstvo

V snahe napomôcť skvalitňovaniu rozhodovacieho a riadiaceho procesu ponúkame našim klientom aj nasledovné služby

  • Komplexné služby pri vzniku a transformácii obchodných spoločností vrátane právnických služieb.
  • Služby spojené s likvidáciou spoločnosti, resp. príprava na konkurz.
  • Zabezpečenie a tvorbu finančných projektov vrátane vypracovania podkladov k žiadosti o bankový úver.
  • Pomoc pri vypracovaní podnikateľského zámeru
  • Kalkulácie, finančné plánovanie, vypracovanie komplexnej finančnej analýzy
  • Tvorba podnikovej stratégie – pomoc pri výbere vhodných účtovných postupov.
  • Zastupovanie klienta v styku s inštitúciami verejnej správy (poisťovne, štatistika, obchodný register, atď.)
  • Právne poradenstvo – v spolupráci s právnymi kanceláriami ponúkame klientom podporu pri tvorbe zmlúv tak, aby boli zabezpečené jeho práva a povinnosti.
  • Zastupovanie klientských zahraničných spoločností pri rokovaniach v Slovenskej a Českej republike.
  • Poskytovanie školení v oblastí všetkých druhov daní a účtovníctva

AMD Partners s.r.o., © 2009-2016 .