Výhody outsourcingu účtovníckych služieb

Profesionálny prístup

Zaoberáme sa výhradne oblasťou účtovníckych a finančných služieb. Neustále sledujeme legislatívu, absolvujeme školenia a denne sa stretávame s problematikou účtovníctva v praxi. Rôznorodosť našich klientov je zdrojom bohatých skúseností. Zároveň je našou prioritou individuálny prístup k potrebám klienta. Zabezpečíme tak riešenie akéhokoľvek Vášho problému a Vy využijete tie služby, ktoré naozaj potrebujete.

Znalosť platnej legislatívy

Neustálym sledovaním novej legislatívy a absolvovaním školení sme schopní vždy zabezpečiť správne spracovanie Vašej účtovnej agendy. Ak sa rozhodnete využívať naše služby, odpadnú Vám nemalé starosti a samozrejme náklady.

Zníženie personálnach a prevádzkových nákladov

Zamestnávať vlastného zamestnanca na vedenie účtovníctva a spracovanie miezd so sebou prináša nemalé náklady. Tie predstavujú súčet mzdových a odvodových nákladov na zamestnanca, preplácanie stravného, nadčasov, dovolenka, školenia, vybavenie a údržba kancelárie a techniky. Ak sa Vám navyše stáva, že v účtovne slabších mesiacoch je pracovník nevyťažený a Vy ho musíte napriek tomu platiť, je pre Vás externé spracovanie účtovníctva ideálnym riešením. Využitím našich služieb ušetríte náklady a zaplatíte iba za služby, ktoré naozaj využijete!

Optimálne využitie účtovníckych služieb

Vďaka komplexnosti služieb a osobitnému prístupu ku klientom dostanete presne to, čo naozaj potrebujete. Pomôžeme Vám zostaviť optimálny balík služieb, ktorý Vám prinesie zníženie nákladov na účtovníctvo a spracovanie miezd. Zároveň získate pre vybrané služby tých najlepších odborníkov našej firmy pre danú oblasť.

Vzájomná zastupiteľnosť pracovníkov našej firmy

V prípade, ak zamestnávate jediného človeka na spracovanie účtovníctva a miezd, spravidla nastáva problém v prípade jeho dovolenky či pracovnej neschopnosti. To Vám môže spôsobiť nemalé problémy. Naše služby sú Vám stále k dispozícii. K Vašim potrebám pristupujeme ako firma, kde sa dokážeme vzájomne zastúpiť a vždy uspokojiť Vaše potreby.

Diskrétnosť

Diskrétnosť je zásadou, ktorú dodržiava naša firma ako celok, ako aj jednotliví zamestnanci. Všetky účtovné doklady udržiavame v poriadku a v zabezpečených priestoroch. Striktne dodržiavame formu komunikácie. Cieľom je, aby ani nedopatrením, či náhodou neboli poškodené záujmy kleinta. Osobné údaje udržiavame a spracovávame v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.


AMD Partners s.r.o., © 2009-2016 .