Naša firma

Spoločnosť AMD Partners bola založená za účelom poskytovania profesionálnych a komplexných služieb v oblasti účtovníctva, daňového a ekonomického poradenstva pre podnikateľské subjekty, organizácie nezriadené za účelom podnikania a občanov.

Členovia nášho tímu sa rozhodli po viac ako desaťročnej praxi v oblasti účtovníctva, daní, ekonomiky, riadenia a kontroly podniku skĺbiť svoje poznatky do uceleného komplexu a založili spoločnosť AMD Partners.

Táto skutočnosť znamená pre našich súčasných aj budúcich klientov garanciu vysokej úrovne kvality a rozsahu poskytovaných služieb.

Naša firemná filozofia je postavená na odbornosti, profesionalite, flexibilite a individuálnom prístupe ku každému klientovi a diskrétnosti.

Garanciu vysokej úrovne kvality zabezpečuje tím pracovníkov pod vedením:

Ing. Mgr. Anna Šutovská
auditor č. licencie SKAu 961/2007
daňový poradca č. osvedčenia SKDP 778/2005
certifikovaný účtovník 2. stupeň
sutovska@amdpartners.sk


Ing. Emília Konečná
auditor č. licencie UDVA 1023/2010
daňový poradca č. osvedčenia SKDP 769/2005
certifikovaný účtovník 2. stupeň
konecna@amdpartners.sk


AMD Partners s.r.o., © 2009-2016 .